VELKOMMEN

HVEM ER VI?

Servisios forretningsområder er rådgivning af ledige og konsulentvirksomhed.

Servisio hjælper mennesker med at finde det næste job. På vejen afklarer vi den enkelte i forhold til ressourcer og muligheder.

 

Servisio har mange års erfaring med afklarende og jobrettede indsatser. Vi tilbyder afklarings-; ressource- og jobsøgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere (alle matchgrupper) og dagpengemodtagere.

 

Vi har endvidere et veluddannet mentorkorps, der tæller over 4 0 mentorer med mangeartet erfaring og forskellige sproglige kompetencer.

 

Vores mentorer har bl.a. erfaring med støtte til at gennemføre uddannelse, praktik, job eller aktivering. Hjælp til gældsrådgivning, støtte til at komme til læge eller psykiater, støtte til at igangsætte misbrugsbehandling, hjælp til at finde bolig,

 

SOLIDT VIRKSOMHEDSNETVÆRK

Servisio har et godt virksomhedsnetværk inden for bl.a. social og sundhedsområdet, tolkeområdet og rengørings- og serviceområdet.

 

Gennem vores virksomhedsnetværk skaffer vi jobåbninger og nye karrieremuligheder. Vi bruger vikarjob, deltidsjob, løntilskud, jobrotation og praktik.

 

MANGE ÅRS ERFARING - OG VI UDVIDER HELE TIDEN!

Servisio har erfaring med levering af afklarings- jobsøgnings- og opkvalificeringsindsatser for både jobparate og aktivitetsparate borgere, og kombinerer vores aktiviteter med praktik og løntilskud. Vi har, og har haft opgaver for Jobcentre i henholdsvis København, Roskilde, Albertslund, Greve, Vallensbæk, Gribskov, Hvidovre og Gladsaxe.

 

Servisio udvider hele tiden paletten af tilbud, der afklarer ledige og bringer dem i job eller tættere på arbejdsmarkedet. I er altid velkommen til at kontakte os for udvikling af særlige tilbud målrettet Jeres behov.

 

TILKØB AF YDELSER

Vi tilbyder en lang række ekstraydelser som kan tilkøbes. Det drejer sig om tolkebistand, lægefaglig udredning, fysioterapi og vejledning af diætist. Kontakt os for pris på de enkelte ydelser. 

 

 
deviderline

NYHEDER